Vissza a nyitó oldalra Üdvözöljük! 28. Ergonómiai Nyári Egyetem

Ergonómia világa > szolgáltatásaink > Munkahelyek ergonómiai szempontú értékelése-fejlesztése

Munkahelyek ergonómiai szempontú értékelése-fejlesztése

A munkavégzés színvonalát befolyásoló tényezők fejlesztését az ember - gép - környezet rendszerelvű megközelítésében végezzük.Elemezzük a munkatevékenységet, munkaszervezést, vizsgáljuk az alkalmazottak, valamint az épített és technológiai környezet adottságait, majd ezek alapján teszünk komplex javaslatot a fenti rendszer átalakítására.

Mivel az ipari termelésben, irodában vagy szolgáltatói szektorban végzett emberi munka mennyisége és minősége a vállalkozások eredményességét alapvetően befolyásolja, célszerű olyan munkafeltételeket kialakítani, melyben ösztönzött munkatársak a munkafeladat szempontjából ideális körülmények között dolgoznak. A munkahelyek ergonómiailag helyes kialakítása a termelékeny, magas színvonalú munkavégzés feltételeinek létrehozása mellett a dolgozói elégedettség és elkötelezettség megteremtésével és növelésével is hozzájárul a vállalkozás eredményes működéséhez.

A munkahelyek fejlesztésének főbb jellemzői:

 • tevékenységelemzésen alapul,
 • komplex megközelítést alkalmaz (fizikai - antropometriai, mentális és szociális tényezőket is vizsgál),
 • az ergonómiai elveket ütközteti a szervezeti célkitűzésekkel,
 • a teljes munkakörnyezetre kiterjed,
 • környezeti jellemzőket is vizsgál,
 • épít a dolgozói közreműködésre,
 • a hatékonyságot, minőséget és biztonságot együttesen javítja.

Az ergonómiai munkahely kialakítási-fejlesztési projekt során szóban és írásban

 • értékeljük és minősítjük a munkahelyeket szervezet - csoport - egyéni munkahely szinten,
 • javaslatot teszünk a fejlesztés lépéseire a kritikus tényezők fontossága és sürgőssége alapján,
 • javaslatokat teszünk (esetenként alternatívákkal) a komplex munkakörnyezet átalakítására,
 • elkészítjük a célszerszámok, a bútorzat, az elrendezés vázlatait.

A munkahelyek fejlesztéséhez több, egymást erősítő eljárást alkalmazunk, pl. szakértői bejárás, tevékenységelemzés, dolgozói és felhasználói megkérdezés, környezeti mérések, antropometriai modellezés, ellenőrző listák, videotechnika, mozdulatelemzés stb.

Ergonómia világa > szolgáltatásaink > Munkahelyek ergonómiai szempontú értékelése-fejlesztése